Orthodontiepraktijk W.L. van Waveren HogervorstOrthodontiepraktijk W.L. van Waveren HogervorstOrthodontiepraktijk W.L. van Waveren HogervorstOrthodontiepraktijk W.L. van Waveren HogervorstOrthodontiepraktijk W.L. van Waveren HogervorstOrthodontiepraktijk W.L. van Waveren Hogervorst

Orthodontiepraktijk
W.L. van Waveren Hogervorst
Kerklaan 39
7311 AC Apeldoorn

T 055 - 521 85 62

administratie@orthoapeldoorn.nl
www.orthoapeldoorn.nl

Algemene informatie

Melden aan de balie bij binnenkomst praktijk

Bij binnenkomst in de praktijk verzoeken wij u zich altijd te melden aan de balie.

Schoolverzuim

Regelmatige controles zijn erg belangrijk voor een goed verloop van de behandeling. Wij willen u er op attent maken dat het grootste deel van de patienten schoolgaande kinderen zijn. Hoewel zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de schooltijden, zal schoolverzuim niet te vermijden zijn. Om ergernis te voorkomen, is het goed hiermee reeds voor het starten van de orthodontische behandeling rekening te houden.

Mondhygiene

Het poetsen van het gebit tijdens een orthodontische behandeling is van zeer groot belang. Indien een gebit dat gereguleerd wordt niet perfect wordt schoongehouden bestaat het risico van blijvende schade aan het gebit. In verband hiermee wordt al voor aanvang van de behandeling de mondhygiene gecontroleerd en zonodig bijgestuurd. Ook tijdens de behandeling wordt de mondhygiene streng in de gaten gehouden. Het is in de praktijk mogelijk om het gebit te poetsen. Neem bij ieder bezoek aan de praktijk dan ook een tandenborstel mee.

Controlebezoeken

Tijdens de controlebezoeken wordt de beugel gecontroleerd en aangepast en worden de vorderingen in de behandeling bijgehouden. Het regelmatig op controle komen is belangrijk voor een goed verloop van de behandeling. Na ieder bezoek wordt aangegeven na hoeveel weken u/uw kind weer voor controle verwacht wordt. Gemiddeld is dit tussen de 4 en 8 weken.

Tandartsbezoek

De orthodontische controles in onze praktijk zijn niet bedoeld voor het opsporen van gaatjes. Tijdens de orthodontische behandeling dienen de tandartsbezoeken dan ook gewoon door te gaan.

Kapotte apparatuur

Wanneer er iets stuk is aan de beugel dient zo snel mogelijk contact opgenomen te worden met de praktijk. Ook wanneer u dezelfde week of dag een afspraak hebt staan verzoeken we u ons (telefonisch) te berichten. Wij kunnen dan eventueel de afspraak wijzigen en zo wordt voorkomen dat een extra afspraak gemaakt moet worden voor de reparatie. Wanneer u de kapotte apparatuur niet meldt kan tijdens een normale controle afspraak niet altijd tot reparatie worden overgegaan.

Opvolgen instructies

Het is belangrijk de instructies ten aanzien van de behandeling stipt op te volgen. Wanneer uitneembare beugels, buitenbeugels, elastieken e.d. niet volgens voorschrift worden gedragen zal de behandeling langer duren of zal een goed eindresultaat niet worden bereikt.

Samenwerking

Om de doelstellingen van de behandeling te kunnen bereiken is de ontwikkeling van een goede relatie tussen de patient en de behandelaar belangrijk. Alle medewerkers van orthodontiepraktijk W.L. van Waveren Hogervorst zetten zich toegewijd in om het best mogelijke resultaat te bereiken. Door samen te werken kan dit op een plezierige en bevredigende manier lukken.